Geologia
Geologia górnicza- czym jest i jakie były jej początki?

Geologia górnicza- czym jest i jakie były jej początki?

Geologia górnicza jest to nauka, która wchodzi w skład geologii stosowanej. Zajmuje się przede wszystkim badaniem zjawisk i złóż zgodnie z optyką związaną z potrzebami górnictwa. Bardzo ważne w niej jest rozpoznawanie oraz dokumentowanie geologicznej obsługi kopalń. Geologia górnicza korzysta z teoretycznych podstaw nauki dotyczącej złóż, a głównie wobec prac poszukiwawczych http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/. Oprócz tego zajmuje się pracami hydrologicznymi oraz geologią inżynierską, aby zadbać o właściwe wykorzystanie zasobów kopalin i wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich prowadzonych czynności górniczych.

 

Początki geologii górniczej

Określenie geologii stosowanej zostało zapoczątkowane właśnie w naszym kraju. Dzięki założeniu Zakładu Geologii Stosowanej możliwe było rozpoczęcie sporej ilości prac naukowych opierających się na geologii górniczej. To właśnie Polska rozpoczęła w pierwszej kolejności takie prace i wybiła się z nimi na przód. Bardzo ważne zadania geologii górniczej zostały zawarte w pracy ” O współpracy geologii i górnictwa” napisanej przez K. Bohdanowicza. W tej pracy została poruszona tematyka tego, czym zajmuje się geologia stosowana. Ma ona na celu zajmować się rozmaitymi zakresami zagadnień, które są rozwiązywane tylko i wyłącznie przy zastosowaniu metod naukowych oraz przy pomocy spostrzegawczości. Geologia łączy w sobie badania teoretyczne i praktyczne, oba z nich są tak samo istotne. Według autora pracy zajęcia praktyczne muszą uświadomić wszystkim uczącym się na inżynierów hutniczych oraz górniczych o tym, jakie są dokładne zależności między znajdowaniem, oraz powstawaniem złóż kopalin użytecznych, a stosunkami geologicznymi, oraz regionalnymi. Badania prowadzone są przede wszystkim w geologii złóż kopalin, które są podstawowym elementem w funkcjonowaniu przemysłu. O zasobach mineralnych w naszym kraju została napisana znana praca opublikowana w 1927 roku i napisana także przez K. Bohdanowicza.

 

Geologia górnicza i jej działalność w praktyce

Jeśli chodzi o działalność praktyczną, geologia górnicza uznawana jest za umiejętność prowadzenia różnorodnych badań geologicznych na prośbę podmiotów powiązanych z górnictwem. Geologia górnicza jest nauką obejmującą sposoby uzyskiwania, przetwarzania i przedstawiania wszelkich informacji geologicznych. Biorąc pod uwagę aspekt naukowy, geologia górnicza musi również rozwiązywać i poszukiwać możliwe problemy, które można napotkać przy eksploatacji złóż kopalin. Jest to więc pojęcie bardzo szerokie. Bardzo ważne jest to, aby geolog dokonywał swoich działań we współpracy z górnikiem. Każdy ekspert od górnictwa jest tego samego zdania, bardzo dobra współpraca pomiędzy geologiem a górnikiem jest niezbędna do wydajnej i bezpiecznej pracy. Tego zdania jest między innymi znany w naszym kraju profesor Karol Bohdanowicz.

 

Wspierane obszary górnictwa

Geologia górnicza, a także cały przemysł górniczy jest bardzo dobrze wspierany, a wszystko po to, aby można było wprowadzać coraz to nowsze i innowacyjne narzędzia pracy. Duże ich zaawansowanie wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracy. Przemysł wydobywczy obejmuje wiele geologicznych rozwiązań i baz danych. Zadaniem tych rozwiązań jest pomoc w projektowaniu modeli złoża i modułów graficznych. Do przemysłu wydobywczego można również zaliczyć precyzyjne planowanie oraz rozliczanie wydobycia. Stosowane są w przemyśle także nowoczesne systemy raportowania oraz dokumentacji. Mają one duży wpływ na pracę, firmy mogą więc prowadzić swoją działalność bardziej wydajnie i w większym stopniu. Wzmocnione zostaje również zarządzanie w zakładach górniczych. Geologia górnicza, a właściwie prawo górnicze i geologiczne określają pewne wymogi obejmujące sposób prognozowania i pomiaru, po czym narzucają je firmą. Oprócz tego precyzują sposób przeciwdziałania złym wpływom eksploatacji danych rodzajów złóż, na powierzchnię danego obszaru. Nowoczesny moduł magazynowania wyników pomiarów zmian terenu pozwala na skuteczniejsze monitorowanie i analizę eksploatacji górniczej http://geomain.pl/#czym-sie-zajmujemy. A wszystko to dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii, dzięki której górnictwo ma szansę na szybszy rozwój.

 

Historia Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczęła swoją działalność w 1919 roku, a dokładnie 20 października. Jednym z gości na uroczystym otwarciu akademii był sam Naczelnik Państwa, czyli Józef Piłsudski. Otwarcie tego miejsca stało się dużym krokiem naprzód i było spełnieniem planów Cesarza Franciszka Józefa, którego celem było założenie w Krakowie szkoły górniczej o nazwie „Montanistichen Hochschule in Krakau”. Katedra górnicza została utworzona w 1921 roku, była wcześniej nazywana jako zakład i nosiła nazwę „Katedra Geologii Stosowanej”. W tym okresie było to jedyne tego rodzaju miejsce akademickie o cechach naukowo-dydaktycznych. Pierwszym kierownikiem, a zarazem twórcą Katedry Geologii Stosowanej była Karol Bohdanowicz. Profesor Karol Bohdanowicz był zasłużonym człowiekiem w świecie geologii, znanym nie tylko w naszym kraju, ale także na całym świecie. Zyskał on dużą sławę oraz uznanie innych osób zajmujących się geologią.