Edukacja
Jakie szkolenia warto organizować dla swoich pracowników?

Jakie szkolenia warto organizować dla swoich pracowników?

Prowadząc firmę często stajemy przed trudnym wyzwaniem, jakim jest kierowanie kapitałem ludzkim. Zatrudnianie osób to nie tylko opłacanie ich wynagrodzeń czy składek ZUS, ale również takie ukierunkowanie ich kariery, aby nasza firma odnosiła jak największe sukcesy poprzez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy często jednak chcą podnosić swoje kwalifikacje sami. Jeżeli zgłaszają oni pomysł na kurs, warto posłuchać ich opinii https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce-oddzial-okregowy-w-krakowie/czlonkostwo-w-skwp/. Czasami dobrze też samemu wyjść z inicjatywą szkoleń pracowniczych. Na jakie szkolenia warto zwrócić uwagę?

Zasady BHP

Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze. Standardowo przed przyjęciem pracownika pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt szkolenia BHP, w którym informuje pracownika o wszelkich zagrożeniach i czynnikach szkodliwych. Samo szkolenie to jednak za mało, aby móc mówić o bezpieczeństwie. Brak tutaj bowiem zasad pierwszej pomocy w praktyce czy prób alarmowych w przypadku pożaru.

Dobrze zatem, jeżeli wszyscy pracownicy uczestniczą w cyklicznych szkoleniach medycznych (głównie w kwestii udzielania pierwszej pomocy, choć nie tylko) czy próbach przeciwpożarowych. Oczywiście zagrożenia, jakie płyną z konkretnej pracy, zależą już od jej specyfiki. Dobrze jednak stale przypominać pracownikom zasady bezpieczeństwa, gdyż najwięcej wypadków spowodowanych jest właśnie rutyną, w jaką nieubłaganie wszyscy po jakimś czasie wpadamy.

Szkolenia z księgowości

pełna księgowość Łódź
pełna księgowość Łódź

Pracownicy księgowości muszą stale aktualizować swoją wiedzę. Ich obowiązki często sprawiają, że muszą to robić po godzinach pracy nawet, jeśli dana zmiana przepisów wykorzystywana jest bezpośrednio w sprawach firmowych. Zamiast liczyć na to, że pracownicy sami będą poszukiwać niezbędnych materiałów i poświęcać na ich studiowanie swój wolny czas, dobrze jest zorganizować dla nich szkolenia księgowe. Szkolenia księgowe dla swoich pracowników zwykle dotyczą konkretnych zagadnień, na przykład zmian w prawie w kwestii podatku VAT.

Dobrą praktyką jest organizacja szkoleń księgowych na początku roku, kiedy to najwięcej zmian w przepisach podatkowych wchodzi w życie. Szkolenia księgowe powinny być prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy zajmują się głównie wykładnią przepisów prawa. Mogą być to radcy prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi. Niestety, szkolenia księgowe zwykle sporo kosztują pracodawcę. Co więcej, w szkoleniu powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy działu księgowości, a nie tylko wybrani. Wysyłanie jednego czy dwóch pracowników w nadziei, że przekażą oni zdobytą wiedzę reszcie załogi, z pewnością nie zyska aprobaty. Nikt bowiem nie jest w stanie dokładnie przekazać wiedzy nabytej podczas szkoleń księgowych w taki sposób, w jaki zrobiłby to prowadzący kurs. Szkolenia księgowe powinny odbywać się cyklicznie, gdyż zmiany w prawie podatkowym są bardzo dynamiczne i nie zawsze właściciele firm zdają sobie z nich sprawę. 

Szkolenia HR

Dział zasobów ludzkich również potrzebuje na bieżąco zdobywać nową wiedzę. Oczywiście dział ten jest bardzo rozbudowany: z jednej strony zatrudnieni w nim pracownicy zajmują się kadrami i płacami, z drugiej zaś szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi i rekrutacją. I jedni i drudzy potrzebują szkoleń. W przypadku osób zajmujących się kadrami i płacami, jak w przypadku szkoleń księgowych, często zmiany w prawie powodują konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy.

Tymczasem od strony zarządzania szkolenia powinny dotyczyć zarówno psychologii człowieka, jak i nowych sposobów pozyskiwania pracowników https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce/cele/. Psychologię wykorzystuje się w zarządzaniu i optymalizacji procesów pracowniczych. Pracownicy dążą do tego, aby w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać pracę osób zatrudnionych lecz z drugiej strony dać im możliwość zrównoważonego rozwoju. Tymczasem pozyskiwanie nowych pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych, jest stosunkowo trudne, dlatego też rekruterzy powinni mieć wiedzę na temat nowoczesnych kanałów, którymi mogą oni dojść do dobrych pracowników. 

Stres, pośpiech, przepracowanie

Dobry pracodawca dba nie tylko o rozwój kariery pracowników, ale i o ich zdrowie psychiczne. Coraz większą popularność zdobywają kursy dotyczące radzenia sobie ze stresem, pośpiechem czy przepracowaniem. Kursy te mają na celu pokazać pracownikom, w jaki sposób można efektywnie zarządzać swoim czasem, jak ustalić w życiu priorytety oraz w jaki sposób można w łatwy sposób unikać stresu. Kursy mogą również pokazywać różnego rodzaju metody relaksacyjne, które można zastosować w celu redukcji zmęczenia. Szkolenia tego typu powinny być przeprowadzane przez psychologów czy coachów, którzy doskonale znają problemy, których źródłem jest ludzka psychika.

Szkolenia językowe

Pracodawca powinien także finansować swoim pracownikom kursy językowe, jeżeli dany język obcy wykorzystywany jest przez nich w pracy. Kursy te powinny odbywać się w godzinach pracy, na przykład raz w tygodniu. Z jednej strony powinny one przygotować pracowników do rozmów z klientami obcojęzycznymi, z drugiej zaś nauczyć języka biznesu oraz specyficznych zwrotów stosowanych w branży, w której działa firma.